Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Aktualności, Środa, 22 czerwca 2022
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Zostało już zaledwie klika dni na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła i źródła spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków !!!

- Spośród 9569 punktów adresowych na obszarze Gminy Czernica zobligowanych do złożenia deklaracji CEEB, obecnie złożono zaledwie 3095 z nich.

- Urząd Gminy Czernica wprowadził około 900 deklaracji za mieszkańców.

- Aż 68% właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernica nie zgłosiło jeszcze źródła ogrzewania.

Przypominamy termin składania deklaracji CEEB mija 30 czerwca 2022 r. Za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie może grozić kara od 500 zł do 5000 zł.

Podanie informacji w przeprowadzonej inwentaryzacji w 2021 r. przez firmę ASIG na zlecenie Gminy Czernica nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji.

Deklarację można złożyć:

- poprzez bezpośrednie wypełnienie formularza na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu),
- wypełnioną deklarację można wysłać listem lub złożyć osobiście do Urzędu Gminy Czernica.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informatycznych zamieszczonych na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093