SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Środa, 22 czerwca 2022
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 30 czerwca 2022 r., o godz. 9.00 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok – debata.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • udzielenia Wójtowi Gminy Czernica wotum zaufania;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2021 rok;
 • udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za 2021 rok;
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej;
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.
 1. Oświadczenia radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

 

Podstawa prawna zwolnienia przez pracodawcę:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093