WOTUM ZAUFANIA i ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Aktualności, Czwartek, 30 czerwca 2022
WOTUM ZAUFANIA i ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Podczas dzisiejszej XXXIX sesji Rady Gminy Czernica, za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Czernica głosowało 10 radnych, 5 radnych się wstrzymało, za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021, za -  głosowało 10 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się  - 4 radnych.

Rada Gminy Czernica przyjęła również sprawozdanie finansowe Gminy Czernica za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2021 rok, za głosowało – 11 radnych, wstrzymało się – 4 radnych.

Wyniki głosowania udzielenia Wójtowi Gminy Czernica wotum zaufania PDF

Wyniki głosowania udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czernica PDF

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093