KDP/CPK – głazy narzutowe na trasie niekorzystnych dla Gminy wariantów potencjalnych przebiegów KDP – wizja w terenie w celu objęcia ochroną stanowiska

Aktualności, Czwartek, 7 lipca 2022
KDP/CPK – głazy narzutowe na trasie niekorzystnych dla Gminy wariantów potencjalnych przebiegów KDP – wizja w terenie w celu objęcia ochroną stanowiska

 

W dniu 6 lipca br. miała miejsce ważna dla gminy wizja terenowa w Chrząstawskich lasach, na trasie niekorzystnych dla Gminy wariantów potencjalnych przebiegów Kolei Dużych Prędkości. Wizja terenowa dotyczyła możliwości utworzenia na terenie gminy form ochrony przyrody w zakresie objęcia ochroną głazów narzutowych zbudowanych z kwarcytów, gnejsów i granodiorytów, o czym władze spółki zostały już poinformowane (link do pisma). Dzięki zaangażowaniu i współpracy z Mieszkańcami Chrząstawy Małej, Państwem - dr Katarzyną D. Zagożdżon i dr hab. Pawłem P. Zagożdżon prof. uczelni ze Stowarzyszenia Naukowo – Edukacyjnego „Terra Minera”, Katedra Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, decyzją Wójta Gminy Czernica rozpoczynamy procedurę zmierzającą do podjęcia uchwały przez Radę Gminy Czernica w zakresie utworzenia form ochrony przyrody w powyższym zakresie. Warto dodać, że wspomniane okazy przyrodnicze to wyjątkowe stanowisko historycznej eksploatacji i obróbki kamienia, co obrazuje zgromadzony już materiał. Obecnie przygotowujemy dokładną inwentaryzację i pomiar stanowisk.

 

Z tego miejsca raz jeszcze dziękujemy ww. Mieszkańcom Chrząstawy Małej, którzy odkryli te stanowiska i za wszelką okazaną pomoc, która wierzymy przyczyni się w naszych staraniach do wyprowadzenia przebiegu KDP na „właściwe tory” – na oczekiwany wariant oznaczony jako W52.

 

A już jutro będą miały miejsce niezwykle ważne rozmowy przedstawicieli 3 samorządów (Czernica, Siechnice i Powiat Wrocławski) z władzami spółki CPK w zakresie kończącego się powoli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla projektu linii kolejowej CPK nr 86. Rozmowy zgodnie z agendą będą dotyczyć wspólnego stanowiska 3 kluczowych samorządów patrząc od węzła Wrocław w zakresie przebiegów KDP w przededniu wyboru wariantu inwestorskiego, co będzie mieć miejsce w ciągu najbliższego miesiąca.

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093