Postępy na budowie łącznika do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w Dobrzykowicach

Aktualności, Poniedziałek, 11 lipca 2022
Postępy na budowie łącznika do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w Dobrzykowicach

 

Trwają roboty budowlane na zadaniu pn.  „Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia”. W ramach zadania wykonane zostaną odcinki ul. Fabrycznej i ul. Objazdowej o łącznej długości ok. 455m.

Dzięki temu powstanie nowe, dodatkowe połączenie m.in. miejscowości Dobrzykowice z obwodnicą Wrocławia.

Wybudowane zostaną drogi o asfaltowych jezdniach szerokości 6m, z odwodnieniem, oświetleniem drogowym, odcinkiem chodnika, kanałem technologicznym i przepustem na cieku wodnym.

Obecnie zdjęto już warstwy gruntu pod konstrukcję drogi, wykonano odcinki sieci kanalizacji deszczowej i koryto rowu melioracyjnego w nowej lokalizacji. Rozpoczęto roboty w zakresie budowy konstrukcji drogi.

Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma sp. z o.o. z Oleśnicy.

Umowny koszt robót wynosi 4.462.588,56 zł.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.715.860,19 zł

20220705_081111.jpg
20220705_081208.jpg
20220708_091101.jpg

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093