Blisko 3 miliony złotych dla gminy Czernica

Aktualności, Czwartek, 14 lipca 2022
Blisko 3 miliony złotych dla gminy Czernica

Sukces ! Informujemy, że gmina Czernica otrzymała ponad 2,8 mln złotych dofinansowania na oba złożone projekty w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR. Pozyskane dofinansowanie stanowi aż 98% szacowanych kosztów inwestycji i skierowane jest na rozwój terenów, na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty:

  1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica”

W ramach projektu wykonane zostaną dwa zadania inwestycyjne:

 

  • Przebudowa ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim” poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej.
  • Przebudowa ul. Głównej w Wojnowicach odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej” poprzez remont odcinka chodnika i przebudowę drogi (polegającą m.in. na budowie odcinka chodnika, modernizacji odwodnienia, wykonanie poszerzeń jezdni.

 

  1. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica”.

W ramach projektu wykonane zostanie nowoczesne i energooszczędne oświetlenie drogowe w technologii LED w 5 miejscowościach naszej gminy, w których funkcjonowały PPGR. Projekt zawiera 7 zadań inwestycyjnych w miejscowościach:

  • Dobrzykowice (ul. Kolejowa)
  • Kamieńcu Wrocławskim (ul. Kolejowa, ul. Czysta, ul. C.K. Norwida)
  • Krzykowie (ul. Główna)
  • Łanach (ul. Owocowa)
  • Nadolicach Wielkich (ul. Modrzewiowa)

 Szacowana wartość całkowita w/w opisanych projektów wynosi 2 880 821,38 zł a pozyskane dofinansowanie wyniesie 2 823 204,96 zł

Realizacja obu projektów przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich korzystających z infrastruktury drogowej wpływając również na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR oraz minimalizowaniu dysproporcji miedzy obszarami co jest zbieżne z celami Rządowego Programu Polski Ład. Głównym założeniem programu jest wspieranie rozwoju samorządów lokalnych w celu przeciwdziałaniu COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz kompleksowość planowanych do realizacji inwestycji.

 

 

img_0269.jpg
polski-lad.jpg
6124714363921804522.jpg

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093