Postęp prac na modernizacji i budowie zbiorników na ścieki na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim.

Aktualności, Czwartek, 21 lipca 2022
Postęp prac na modernizacji i budowie zbiorników na ścieki na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim.

 

 1. Modernizowane zbiorniki nr 8c i 8d
  1. Zb. 8c – Wykonano docelowe żelbetowe dno. Ściany są w całości zazbrojone, obecnie wykonawca zabetonował 1/3 ścian i układa szalunki aby dokończyć betonowanie konstrukcji ścian.
  2. Zb. 8d - Wykonano w całości konstrukcję żelbetową (dno, ściany i pomosty)

 2. Budowa nowego zbiornika
  1. Wykonano zabezpieczenie skarp ziemi wzdłuż zbiornika istniejącego 8d. Zabito ścianę nośną, stalową.
  2. Trwa wykop i przemieszczanie mas gruntowych.
  3. Wykonano cztery studnie odwadniające wraz z drenażem.

Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Wartość umowna robót wynosi  9.565.710 zł i jest dofinansowana z programu Polski Ład w wys. 4.274.194,45 zł. Umowny termin zakończenia robót to 18 miesięcy od podpisania umowy (29.03.2022r.).

Efektem  końcowym zadania będzie zwiększenie retencji zbiorników na węźle o 2000m3,
co służyć będzie wszystkim mieszkańcom i firmom korzystającym z przewodowej kanalizacji sanitarnej. Równolegle węzeł przyjmuje na bieżąco ścieki z szamb zlokalizowanych w sołectwach niepodłączonych do kanalizacji przewodowej.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093