Praca na stanowisku pomocy administracyjnej w UG Czernica

Aktualności, Piątek, 22 lipca 2022
Praca na stanowisku pomocy administracyjnej w UG Czernica

Szukamy do pracy osoby na stanowisko pomocy administracyjnej, która dołączy do zespołu pracowników Oddziału Podatków i Opłat Lokalnych i będzie wsparciem w zakresie  prowadzenia postępowań podatkowych, m.in.: obsługi podatników, wprowadzaniem danych do systemu, generowaniem decyzji, wezwań.

 

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat.

 

Miejsce pracy: Czernica, ul. Kolejowa 3

 

Od kandydatek (ów)  wymagamy:

 1. wykształcenia minimum średniego,
 2. praktycznej  znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel).

 

Mile widziane są osoby posiadające doświadczenie w  komórce finansowej lub w  administracji publicznej na stanowisku urzędniczym.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie następujących dokumentów na adres mailowy: a.strugala@czernica.pl,  w terminie  do dnia   27 lipca  2022 r. do godz. 12:00.

 

 1. życiorys (CV) wraz z aktualnym  numerem telefonu,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru,
 3. oświadczenie – wg załączonego wzoru.

 

Informacje szczegółowe można uzyskać  pod numerem telefonu: 510-023-917 lub pisząc na adres mailowy: a.strugala@czernica.pl.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 
 2. Wójt Gminy Czernica, ul Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 
 3. Wójt Gminy Czernica wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować telefonicznie 603 402 385 lub pocztą elektroniczną na adres: iod@czernica.pl.
 1. Dane osobowe kandydata będziemy przetwarzać na potrzeby rekrutacji, do której kandydat składa dokumenty.
 2. Dane możemy również przetwarzać w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej oraz przepisów ustaw:  o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.
 3. W przypadku wyłonienia kandydata jego  dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia ustania stosunku pracy. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.
 4. Przekazanie danych jest dobrowolne. 
 5. Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
 2. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Czernica

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093