Sesja Rady Gminy Czernica

Aktualności, Czwartek, 28 lipca 2022
Sesja Rady Gminy Czernica

Zwołuję XL Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 4 sierpnia 2022 r., o godz. 10.30 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).


Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)zmieniająca uchwałę nr XLI/335/2018/ Rady Gminy Czernica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru;
2) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej;
3) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
4) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;
5) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernica w roku szkolnym 2022/2023;
6) zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
7) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok.
7. Oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093