Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w toku

Aktualności, Wtorek, 2 sierpnia 2022
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w toku

Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 i branżą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie Czernica- ETAP III”. Dotychczas ułożona została sieć wodociągowa  (o średnicy 225 mm) oraz kanalizacyjna (o średnicy 2x125m). Obecnie roboty skoncentrowane są na wykonaniu wykopu (7,5m) pod posadowienie tłoczni ścieków, za pomocą której ścieki będą przepompowywane do Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim. Wartość umowna zadania wynosi 5.724.597,50 zł, ( II etap 2.171.872,09 zł)w tym 3.500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowny termin zakończenia zadania to 29.09.2022 r.

gdgddd.jpg
dsggg.jpg
sdff.jpg

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093