SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Wtorek, 14 kwietnia 2020
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Na wniosek Wójta Gminy Czernica z dnia 14 kwietnia 2020r., zwołuję XV Sesję Rady Gminy Czernica dnia 17 kwietnia 2020r. o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;

2) zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;

3) zmiany uchwały nr VI/25/99 Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

4. Zamknięcie obrad Rady.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY CZERNICA

LESZEK KUSIAK

 

WNIOSEK WÓJTA GMINY CZERNICA PDF

ZWOŁANIE SESJI PDF

SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093