Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Aktualności, Czwartek, 7 maja 2020
Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Porządek posiedzenia:
1. Realizacja inwestycji w gminie Czernica za I kwartał 2020r.
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2020, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze – rozpatrzenie wniosków o zmianę regulaminu.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093