SESJA RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Wtorek, 26 maja 2020
SESJA RADY GMINY CZERNICA

Na wniosek Wójta Gminy Czernica z dnia 25 maja 2020r., zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Czernica dnia 29 maja 2020r. o godz. 12.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
2) wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski;
3) wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych w miejscowościach: Chrząstawa Mała (1928D), Chrząstawa Mała (1930D);
4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łany, gmina Czernica;
5) przyznania Nagrody Gminy Czernica;
6) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
7) zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.
4. Zamknięcie obrad Rady.

Leszek Kusiak
Przewodniczący Rady Gminy Czernica

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093