WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY CZERNICA

Aktualności, Piątek, 5 czerwca 2020
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY CZERNICA

Na podstawie § 14 ust. 9 Statutu Gminy Czernica, zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Kapituły dnia 10 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek posiedzenia:


1. Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie ewentualnych zmian regulaminu określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy na likwidacja niskiej emisji w Gminie Czernica, poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze wprowadzone Uchwałą Nr XIII/135/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 5 lutego 2020 r.
2. Sprawy równe.

 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093