NABÓR WNIOSKOW DO DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU MAŁYCH INICJATYW

Aktualności, Środa, 10 czerwca 2020
NABÓR WNIOSKOW DO DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU MAŁYCH INICJATYW

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych od 1 czerwca 2020 roku ogłosiła nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw - Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska!

 

Macie pomysł na działania lokalne?

Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?

Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?

Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji /wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

 

Tworzycie grupę nieformalną, która:

– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?

– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?

– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie

dolnośląskim?

 

Tworzycie grupę samopomocową, która:

– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?

– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?

– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

 

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:

– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy

przed dniem złożenia wniosku o dotację?

– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?

– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok

obrotowy funkcjonowania).

 

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1.000 zł, a maksymalnie 5.000 zł.

 

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 roku

 

Publikacja listy rankingowej: 8 lipca 2020 roku.

 

Zwycięskie projekty będą realizowane od 16 lipca do 30 września 2020 roku.

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.

 

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093