Sesja Rady Gminy Czernica

Aktualności, Czwartek, 25 czerwca 2020
Sesja Rady Gminy Czernica

Zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 3 lipca 2020 r. o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny
6.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok - debata.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    udzielenia Wójtowi Gminy Czernica wotum zaufania;
2)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2019 rok;
3)    absolutorium dla Wójta Gminy Czernica;
4)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
5)    zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
6)    ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernica w roku szkolnym 2020/2021;
7)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice;
8)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Czernica;
9)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka.
8.    Oświadczenia radnych.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie obrad Rady.

 Leszek Kusiak
Przewodniczący Rady Gminy Czernica

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093