Informacja o wznowieniu połączeń autobusowych na liniach 845 i 855

Aktualności, Piątek, 17 lipca 2020
Informacja o wznowieniu połączeń autobusowych na liniach 845 i 855

W dniach 25 maja - 8 czerwca 2020 r. mieszkańcy gminy wzięli udział w anonimowej ankiecie umieszczonej na stronie Urzędu Gminy i portalu społecznościowym. Jej celem było poznanie opinii i oczekiwań związanych z funkcjonowaniem komunikacji autobusowej w warunkach po ustaniu epidemii koronawirusa. Ankieta miała formę elektroniczną i udział w niej wzięło 416 osób. Po analizie wyników można stwierdzić, że większość opowiada się za powrotem do bezpośrednich połączeń autobusowych z Wrocławiem liniami biletowanymi, nawet kosztem likwidacji bezpłatnej komunikacji wewnątrzgminnej. Drugi równie duży odsetek ankietowanych chce powrotu do funkcjonowania komunikacji zbiorowej w formule sprzed epidemii z likwidacją linii 865 i G4. Zdecydowana mniejszość respondentów chce pozostać przy obecnej formule przewozów w obrębie granic gminy.
Na przedłużenie linii 115 i 118 na teren gminy nie wyraziło zgody miasto Wrocław. Zabiegi gminy w tym zakresie trwają od 2016 r. Stąd pozostał do ewentualnego wdrożenia drugi pod względem liczby respondentów (29%) scenariusz. Po wielu spotkaniach i kontaktach elektronicznych z dotychczasowym przewoźnikiem (DLA sp. z o.o.), który świadczy usługi przewozowe na podstawie zawartych umów, wynegocjowano aneks, który będzie podstawą wznowienia od dnia 22 lipca br. ruchu na liniach 845 i 855 oraz G1, G2 i G3. Termin odwieszenia autobusów na liniach 845 i 855 przedłużał się bo był wynikiem braków taborowych i kadrowych (kierowców) u przewoźnika. Dodatkowo trudna sytuacja przewoźników związana z epidemią COViD 19 (ograniczenie liczby pasażerów i straty na biletowanych liniach) spowodowała wzrost stawki za jeden wozokilometr z 3,15 zł na 4,50 zł na liniach 845 i 855.
To wymusiło konieczność ograniczenia wydatków, poprzez zaniechanie utrzymywania linii 865 z najmniejszą frekwencją.

połączenia autobusowe

 

Rozkłady jazdy do pobrania

Linia 845 - POBIERZ

Linia 855 - POBIERZ

Linia G1 - POBIERZ

Linia G2 - POBIERZ

Linia G3 - POBIERZ

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093