NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH W 2020 ROKU NA ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Aktualności, Środa, 29 lipca 2020
NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH W 2020 ROKU NA ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

W dniu 24 lipca 2020 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2020 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3797).

Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, od dnia 24 lipca 2020 roku:

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 114/2020 z dnia 15.07.2020 r.

Wnioski o dotację w danym roku budżetowym rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 71 72 21 847 lub 71 72 21 848

Więcej pod LINKIEM

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093