Zebranie wiejskie sołectwa Jeszkowice

Aktualności, Poniedziałek, 27 stycznia 2020
Zebranie wiejskie sołectwa Jeszkowice

czwartek, 6.02.2020 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach przy ul. Głównej 23. W przypadku braku kworum II termin rozpoczęcia zebrania - godz. 18.15

Porządek zebrania:
1.Przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności zebrania mieszkańców wsi Jeszkowice.
4. Sprawozdanie Sołtysi i Rady Soleckiej z działalności oraz wykonania funduszu sołeckiego w roku 2019.
5. Proponowane działania na 2020 rok.
6. Wybór delegatów na walne Zgromadzenie Delegatów Spółek Wodnych Rejonowego Związku Spółek Wodnych.
7. Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy – Inspektorem ds. infrastruktury wodnej i kanalizacji.
8. Nadanie nazwy ulic.
9. Sprawy różne.

Sołtys wsi Jeszkowice
Urszula Wrońska

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093