ZEBRANIE WIEJSKIE

Aktualności, Piątek, 11 września 2020
ZEBRANIE WIEJSKIE

Zapraszam Mieszkańców Sołectwa Jeszkowice na zebranie wiejskie, które odbędzie się na placu przy świetlicy ul. Główna 23 w Jeszkowicach (z zachowaniem procedur epidemiologicznych), I termin zebrania – 21.09.2020 o godz. 17:30, II termin zebrania – 21.09.2020 r. godz. 17:45

Porządek zebrania:

  • Otwarcie zebrania
  1. Sprawdzenie prawomocności zebrania wiejskiego
  2. Wybór protokolanta
  3. Przyjęcie porządku obrad
  • Podjęcie uchwały o zmianie funduszu sołeckiego na rok 2020
  • Podjęcie uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2021
  • Propozycje Sołectwa Jeszkowice o złożeniu wniosków do budżetu Gminy Czernica na rok 2021
  • Sprawy różne
  • Zamknięcie zebrania

 

Sołtys wsi Jeszkowice

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093