ZEBRANIE WIEJSKIE

Aktualności, Wtorek, 15 września 2020
ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Zapraszam Mieszkańców Sołectwa Krzyków na zebranie wiejskie, które odbędzie się na boisku sportowym przy placu zabaw w Krzykowie (z zachowaniem procedur epidemiologicznych), I termin zebrania – 23.09.2020 r. o godz. 18:00, II termin zebrania – 23.09.2020 r. godz. 18:15.

 

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania

2.Sprawdzenie prawomocności zebrania wiejskiego

3.Wybór protokolanta

4.Przyjęcie porządku obrad

I. Podjęcie uchwały o zmianie funduszu sołeckiego na rok 2020

II. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2021

5.Propozycje Sołectwa Krzyków o złożeniu wniosków do budżetu Gminy Czernica na rok 2021

6.Sprawy różne

7.Zamknięcie zebrania

 

Proszę o zabranie ze sobą rękawiczek i maseczek ochronnych!
Sołtys wsi Krzyków
Piotr Jakubiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093