Informacja w sprawie świetlicy w Chrząstawie Małej

Aktualności, Niedziela, 27 września 2020
Informacja w sprawie świetlicy w Chrząstawie Małej

 

Z przykrością informuję, że w dotychczasowej historii gminy nie zdarzył się przypadek, w którym sołtys wsi, w tym przypadku Chrząstawy Małej z rażącym naruszeniem prawa udostępnił klucze od świetlicy wiejskiej osobie z zewnątrz, doprowadzając do zamieszkania przez nią w budynku świetlicy. O tym fakcie gmina formalnie dowiedziała się w dniu 24 września 2020 r. z korespondencji, jaka trafiła do Urzędu Gminy Czernica. Zapytany pisemnie w dniu 03.09.2020 r. LINK DO PISMA sołtys o miejsce zamieszkania Tomasza Sz. na terenie Chrząstawy Małej i od kiedy, odpowiedział: LINK DO PISMA. Tomasz Sz., według licznej i obszernej korespondencji elektronicznej adresowanej do m.in. sołtysa, sądów i prokuratur różnych szczebli, Najwyższej Izby Kontroli, przedstawia się w niej jako cyt: ”uchodźca polityczny ”lub” pierwszy polityczny bezdomny miasta Wiednia”, zamieszkujący od kilkunastu lat w Austrii. W jednej korespondencji Tomasz Sz. oświadcza, że cyt. ”mieszkania socjalnego nie musicie dawac”, a w jeszcze innej, że ma rodzinę na terenie jednego z sołectw w gminie Czernica i miasta Wrocławia.

W kolejnej z korespondencji napisał, że Prezydent Wrocławia sprzyja cyt: ”kryptohitlerowcom„ a Wójta Gminy Czernica zaliczył do cyt: ”Nie-Polak”. W innej elektronicznej korespondencji adresowanej do Ministra Ziobro, Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu-Stare Miasto, Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, Prezydenta RP via Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Premiera RP, Wojewody Dolnośląskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, pisze cyt: ”zastanowmy sie co moze Pan Minister zrobic Sz.Wsadzic go do szpitala psychiatrycznego ?-moze tak jak w 2008r.,kiedy przez 2 tygodnie podawano mu leki niewlasciwie dobrane,zapewne za to ze znal                         i sp                    , wiec nie wiadomo za kogo z nich tak go w tym szpitalu ukarano, gdyz Sz.sobie wydlubal tam dwa zeby z bolu przywiazany pasami jak dano mu niewlasciwa medykacje (na wszystko są dowody).Szkoda nie została do dzisiaj naprawiona ,wiec prosze sobie w kajeciku zapisac Panie Ministrze,ze Sz.potrzebuje nowa proteza (nie najtansza,ale cos porzadnego)i Szpital gdzie dopuszczono się tak karygodnego bledu, ma to naprawic(odpowiednie pismo będzie przeslane do szpitala,do wiadomosci Ministra-aby dopilnowal sprawy).Taka metoda panie Ministrze chyba wiec odpada ,coby potem nie trzeba było kolejnej protezy robic.”

To tylko nieliczne przykłady treści rozsyłanych przez Tomasza Sz. O innej działalności Tomasza Sz. można przeczytać w internecie:

http://vfgg2007.at/assets/files/Apel%202019.08.31....pdf

Otóż tego człowieka rekomenduje sołtys do zatrudnienia jako kierownika świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Małej w wypowiedzeniu LINK DO PISMA, funkcji administratora świetlicy, który jak wynika z treści tych dokumentów cyt. ”w rzeczywistości na dzień dzisiejszy spędza On z naszą  młodzieżą – trybie eksperymentalnym -  bardzo wiele godzin dziennie (od ok.12.00 do 24.00 i to przez 7 dni w tygodniu …(z każdą młodą osobą przeprowadził wywiad/y środowiskowy – ok.50 młodych;etc)”. Zważywszy na tę informację, bezpodstawne oskarżanie urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czernica, szantażowanie Wójta Gminy Czernica przez sołtysa, bezprawne doprowadzenie przez sołtysa do zamieszkania Tomasza Sz. w budynku świetlicy wiejskiej oraz pełną aprobatę sołtysa dla działań podejmowanych przez Tomasza Sz. wobec dzieci i młodzieży, w dniu 25 września br. w godzinach pomiędzy 16.30 a 17.30, policja z udziałem przedstawicielki Urzędu Gminy Czernica, za moją pełną aprobatą, doprowadziła do zatrzymania Tomasza Sz., który w trakcie zatrzymania potwierdził otrzymanie kluczy do świetlicy od sołtysa. Wobec agresywnego zachowania Tomasza Sz., policjanci użyli środka przymusu poprzez zastosowanie kajdanek, o czym poinformowali mnie telefonicznie, jak również wezwali pogotowie uznając, że zachowanie Tomasza Sz. wskazuje na zaburzenia natury psychicznej. W trakcie tego zatrzymania na moje dwukrotne pytanie skierowane poprzez służbowy telefon komórkowy w trybie głośnomówiącym do sołtysa dot. wydania przez niego kluczy sołtys nie odpowiedział i poinformował mnie, że klucze do świetlicy ma też klub sportowy Czarni Chrząstawa i że nie wie, kto przekazał je panu Tomaszowi Sz., a jak stwierdziła policja były one w jego posiadaniu. Poleciłem sołtysowi, aby wydał wszystkie klucze do świetlicy obecnej tam urzędniczce. Tak się też stało. To nie koniec aktywności sołtysa w zabiegach o odzyskanie kluczy, bo w dniu 25.09 br. w godzinach wieczornych (po godz. 20.00) zażądał poprzez sms’a wysłanego na telefon urzędniczki, wydania mu kluczy od świetlicy z informacją, że wolontariusz został zwolniony i że urzędniczka popełniła przestępstwo bezpodstawnie wzywając policję. Z oczywistych powodów nie zgodziłem się i nie zgadzam się na wydanie kluczy od świetlicy sołtysowi.

Informuję, że wszystkie zawarte umowy najmu świetlicy w Chrząstawie Małej będą realizowane, ale bez udziału opiekuna świetlicy, jakim nie jest już sołtys. Z najemcami będą kontaktować się telefonicznie pracownicy Referatu Mienia I Transportu Publicznego Urzędu Gminy Czernica w celu wydawania i odbioru świetlicy. Jednocześnie oświadczam, że z rekomendowanym przez sołtysa Tomaszem Sz. na kierownika świetlicy ani administratora świetlicy w Chrząstawie Małej nie będzie podpisana żadna umowa. Do czasu wskazania przez sołectwo odpowiedzialnego kandydata, zaangażowanego w sprawy sołectwa, któremu zostanie powierzona piecza nad majątkiem sfinansowanym przez wszystkich podatników gminy Czernica, świetlicą będzie administrowała wskazana przeze mnie osoba.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim zaniepokojonym rodzicom, którzy w ostatnich dniach w różnych formach wyrażali swoje obawy tym, co się dzieje w świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Małej, za wiedzą i aprobatą sołtysa, ale bez zgody gminy.

Czernica, dnia 27 września 2020 r.                                           

                                                                                                                                                                                                  /-/ Andrzej Czech

                                                                                                                                                                                                Zastępca Wójta Gminy    

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093