Konsultacje programu na 2021 rok

Aktualności, Piątek, 13 listopada 2020
Konsultacje programu na 2021 rok

Wójt Gminy Czernica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Czernica do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica (…)na rok 2021”. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 13 do 20 listopada 2020 r. Propozycje, uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian na załączonym formularzu prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2020r. do godz. 14.30 na adres poczty elektronicznej: czernica@czernica.pl lub tradycyjnej: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica z dopiskiem: konsultacje – roczny program współpracy.

LINK DO ZARZĄDZENIA

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093