Informacja dot. drogi powiatowej Nr 1924D

Aktualności, Czwartek, 3 grudnia 2020
Informacja dot. drogi powiatowej Nr 1924D

Przekazanie przez Powiat Wrocławski Gminie Czernica drogi powiatowej Nr 1924D (ul. Krzykowska) relacji Dobrzykowice – Krzyków - Nadolice Małe

W dniu 2 grudnia 2020 r. w trakcie videokonferencji zorganizowanej na prośbę przewodniczącego Rady Gminy Czernica z dnia 12 listopada 2020 r. adresowaną do Starosty Powiatu Wrocławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego (LINK do pisma) wójt oraz radni Rady Gminy Czernica wnioskowali o nieprzekazywanie gminie drogi powiatowej Nr 1924D (ul. Krzykowska) relacji Dobrzykowice – Krzyków - Nadolice Małe o długości ok. 3,65 km. W trakcie swoich wystąpień wójt oraz radni Rady Gminy Czernica apelowali do Zarządu Powiatu Wrocławskiego o przekazanie gminie – jeżeli już – np. drogi powiatowej nr 1923D (ul. Kolejowa) relacji Kamieniec Wrocławski-Dobrzykowice, na którą z budżetu gminy udzielono powiatowi dotacji w wysokości: w 2018 r. – 527.429,94 zł; w 2019 r. – 400.000 zł i w 2020r. – 424.723,73 zł, co łącznie wyniosło 1.352.157,67 zł. Natomiast pomoc gminy udzielona powiatowi w latach 2014-2020 na jego zadania własne, wyniosła 2.676.681 zł.

Ostateczną decyzję o przekazaniu gminie ul. Krzykowskiej ma podjąć Rada Powiatu Wrocławskiego na sesji planowanej w grudniu 2020 r.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093