Ubierzmy wspólnie choinkę

Aktualności, Poniedziałek, 14 grudnia 2020
Ubierzmy wspólnie choinkę

 

Drodzy Mieszkańcy. Ubierzmy wspólnie choinkę.

Przed Urzędem Gminy Czernica postawiono świąteczną choinkę. Zgodnie z dotychczasową tradycją choinka rok w rok od 7 lat była ubierana przez dzieci i młodzież z naszych szkół. W tym roku niestety pandemia pokrzyżowała nam szyki ale nie poddajemy się tak łatwo i nadal chcemy podtrzymać tradycję.

Zapraszamy wszystkich Państwa aby wraz z dziećmi włączyć się do jej wspólnego ubierania. Każdy Mieszkaniec, który powiesi na niej jakąś ozdobę i przyśle na adres promocja@czernica.pl zdjęcie przedstawiające moment dekorowania przez niego lub dziecko choinki, weźmie udział w losowaniu nagród. Zdjęcia można przesyłać do 22 grudnia br. (wtorek).

Przed wysłaniem zdjęcia prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną w zakresie udostępnienia wizerunku.

 

 

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Wójt Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, dane kontaktowe Administratora – adres e-mail: czernica@czernica.pl, tel. (71) 726 57 00.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iod@czernica.pl, lub pisząc bezpośrednio na adres Urzędu Gminy Czernica.
3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przetwarzane będą do celów:
1) przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzców;
2) przesłaniem/przekazaniem nagrody;
3) przekazywaniem informacji dotyczących Konkursu i nagród;
4) celach promocyjnych Urzędu Gminy Czernica.
4. Odbiorcą danych osobowych Państwa i Państwa dzieci mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Gminą Czernica.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych swoich i Państwa dzieci, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administrator Danych informuje, że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
7. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Podanie danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest dobrowolne i będzie stanowiło wyrażenie zgody na udział w Konkursie poprzez czynność jaką jest przesłanie zdjęcia na adres e-mail: promocja@czernica.pl

 

 

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093