PODATKI

Aktualności, Wtorek, 22 grudnia 2020
PODATKI

Podatek od nieruchomości
Informujemy, iż w roku 2021 obowiązywać będą stawki w podatku od nieruchomości zgodne z Uchwałą Rady Gminy Czernica nr XI/92/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 29 października 2019 r. poz. 6108). KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

Podatek rolny
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

grunty gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy  - 146,375 zł

grunty pozostałe za 1 ha – 292,75 zł

 

Podatek leśny
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

stawka podatku leśnego wynosi 43,3048 zł za 1 ha powierzchni lasu

 

Podatek od środków transportowych
Uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Gminy czernica z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093