Konsultacje w sprawie CPK

Aktualności, Środa, 23 grudnia 2020
Konsultacje w sprawie CPK

Informujemy, że do dnia 31.12.2020r. trwają konsultacje społeczne dotyczące "Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 234). Ponieważ rozważane są różne warianty przebiegu trasy projektowanej linii kolejowej Kolei Dużych Prędkości przez teren naszej gminy można zgłaszać swoje uwagi elektronicznie lub w wersji papierowej:

Link do formularza online:

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/konsultacje-soos-kolej-uwaga-arkusz

link do formularza do druku:

https://www.cpk.pl/uploads/media/5fc401859fe3f/formularz-konsultacji-20201130.pdf

link do mapy wariantów:

https://cpk.pl/webimages/uploads/media/5e2f77aaf3cf4/ciag-9-linia-86-i-87-arkusz-3-z-3.jpg?fit=max

Aby złożyć uwagę na formularzu online należy wejść na stronę:

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/konsultacje-soos-kolej-uwaga-arkusz

 wybrać z listy: ciąg 9, linia 86 i 87, arkusz 3 z 3  i wpisać uwagi.

 albo papierową wersję wysłać na adres: Centralny Port Komunikacyjny sp.

Z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem

„Konsultacje SSL” lub zrobić skan i wysłać na konsultacje.cpk@cpk.pl

Więcej szczegółów na stronie internetowej:

https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093