Numery kont za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualności, Poniedziałek, 18 stycznia 2021
Numery kont za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowo nadane numery kont. Jeżeli jeszcze nie otrzymaliście Państwo takiego numeru, opłaty można wnosić na dotychczasowy numer, który pozostaje aktywny – wpłaty zostaną automatycznie przeksięgowane. Przypominamy, że brak wywiązywania się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Ponadto, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, naliczają się odsetki za zwłokę w płatnościach.

Jednocześnie przypominamy, że Związek nie wysyła potwierdzeń złożenia dokumentów (deklaracji, korekt). Potwierdzeniem jest informacja na ePUAP, zwrotka z poczty lub druk potwierdzenia otrzymany w BOK podczas składania deklaracji.


Związek Międzygminny Ślęza-Oława
ul. Żernicka 17; 55-010 Św. Katarzyna
tel. 71/391 91 50; fax. 71/391 91 53
https://www.sleza-olawa.pl/

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093