UWAGA! ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD DNIA: 01.02.2021 r.

Aktualności, Poniedziałek, 18 stycznia 2021
UWAGA! ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD DNIA: 01.02.2021 r.

 Z dniem 1 lutego 2021 r. zmianie ulegają numery wszystkich rachunków bankowych Urzędu Gminy Czernica.

 

Wpłaty pobierane z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym m.in.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych), opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłata za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

dokonywane dotychczas na rachunek bankowy: 23 1560 0013 2000 6752 5000 0003- Getin Noble Bank S.A.

od dnia 1 lutego 2021 r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy

62 1090 2398 0000 0001 4728 8989 – Santander Bank Polska S.A.

 

 

Wpłaty pobierane z tytułu opłaty za dzierżawę i użytkowanie gruntów Gminy, opłata za najem

dokonywane dotychczas na rachunek bankowy: 27 1560 0013 2000 6752 5000 0028- Getin Noble Bank S.A.

od dnia 1 lutego 2021 r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy

45 1090 2398 0000 0001 4728 9004Santander Bank Polska S.A.

 

Wpłaty pobierane z tytułu opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

dokonywane dotychczas na rachunek bankowy: 12 1560 0013 2000 6752 5000 0007- Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział w Jelczu-Laskowicach.

od dnia 1 lutego 2021 r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy

24 1090 2398 0000 0001 4728 8994Santander Bank Polska S.A.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093