Sesja Rady Gminy Czernica

Aktualności, Czwartek, 21 stycznia 2021
Sesja Rady Gminy Czernica

27 stycznia 2021 r., o godz. 11.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
2) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację budowy chodnika w Gajkowie przy drodze wojewódzkiej nr 455;
3) uchwalenia Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o. na lata 2022-2024;
4) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czernica na lata 2021-2024;
5) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe – ul. Poziomkowa.
7. Oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Rady.

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093