Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wsi Kamieniec Wrocławski

Aktualności, Poniedziałek, 22 lutego 2021
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wsi Kamieniec Wrocławski

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wsi Kamieniec Wrocławski odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r., o godz. 16.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM.

W dyskusji online można będzie wziąć udział po wejściu w linka do dyskusji https://zoom.us/j/95602068400

Wymogiem dołączenia do dyskusji publicznej jest podanie pełnego „Imienia i Nazwiska”.

Spotkanie będzie nagrywane i zostanie sporządzony protokół ze spotkania.

 

Informacja dotycząca dyskusji oraz instrukcja znajdują się pod adresem: http://bip.czernica.pl/pl/6818/1,15195/obwieszczenie-wojta-gminy-czernica.html  w pliku „dyskusja publiczna online_informacje”.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Jeżeli nie wyrażasz zgody na zasady dysponowania danymi osobowymi winieneś rozłączyć połączenie. Uczestnictwo w dyskusji online jest jednoznaczne z przyjęciem poniższej informacji. Osoby uczestniczące w dyskusji ponoszą odpowiedzialność za pozakazywanie zgodnie z prawem informacji oaz nienaruszanie dóbr osobistych osób trzecich. W związku z przebiegiem spotkania „na żywo” administrator spotkania nie będzie miał możliwości anonimizacji danych osobowych oraz wrażliwych danych.

 

WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) jest Wójt Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: http://bip.czernica.pl/pl,
w zakładce: Informacje dot. przetwarzania danych osobowych.”

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093