Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Aktualności, Poniedziałek, 1 marca 2021
Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 5 marca 2021 r., o godz. 11.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:
1. Ocena harmonogramu realizacji zadań na rok 2021.
2. Opiniowanie działań związanych z utrzymaniem zieleni i utrzymaniem czystości na terenach należących do Gminy Czernica.
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
/-/ Adam Jaskuła

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093