Posiedzenie Komisji Kapituły

Aktualności, Środa, 3 marca 2021
Posiedzenie Komisji Kapituły

Zwołuję posiedzenie Komisji Kapituły, które odbędzie się dnia 10 marca 2021 r. o godz. 15.30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

1.Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Czernica” .
2.Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
/-/ Zdzisław Dobrzański

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093