Sterylizacja kotek

Aktualności, Środa, 10 marca 2021
Sterylizacja kotek

W 2021 r. emeryci i renciści mieszkający na terenie gminy Czernica oraz osoby objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w myśl ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) z wyłączeniem osób korzystających tylko z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz programu „Rodzina 500+” mogą skorzystać z bezpłatnej sterylizacji kotek.

W celu wzięcia udziału w akcji należy złożyć wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu akcji sterylizacji kotek w roku 2021, dostępny na stronie www.czernica.pl oraz w biurze obsługi klienta wraz z kopią dokumentu potwierdzającego korzystanie w ostatnich 3 miesiącach z pomocy społecznej lub kopią legitymacji emeryta/rencisty.

POBIERZ - Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylilzacji kotów
POBIERZ - Regulamin akcji sterylizacji kotek w roku 2021

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093