Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Aktualności, Czwartek, 18 marca 2021
Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 24 marca 2021 r. o godz. 15.30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii za rok 2020.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie.
3. Planowane inwestycje i remonty w placówkach oświatowych – wnioski nie ujęte w budżecie.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne- bieżące.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Wychudzki

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093