INFORMACJA DOT. FUNKCJONOWANIA USC/EWIDENCJI LUDNOŚCI W URZĘDZIE GMINY CZERNICA – czasowe zamknięcie

Aktualności, Wtorek, 20 kwietnia 2021
INFORMACJA DOT. FUNKCJONOWANIA USC/EWIDENCJI LUDNOŚCI W URZĘDZIE GMINY CZERNICA – czasowe zamknięcie

W związku ze skierowaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Czernica na kwarantannę oraz izolację domową w dniach od 15 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r. wszelkie sprawy dotyczące rejestracji stanu cywilnego w tym: urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sprawy z zakresu ewidencji ludności realizowane będą przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Wszelkie sprawy dotyczące wydania odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przez Państwa realizowane w najdogodniejszym dla Państwa Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju – innym niż Urząd Stanu Cywilnego w Czernicy.

Powyższe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Czernica wynikają z Zarządzenia Nr 151 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej. LINK

W przypadku skrócenia ww. okresu niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

LINK - Komunikat Gminy Siechnice w sprawie obsługi mieszkańców Gminy Czernica

Obecnie obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Siechnicach odbywa się na parterze budynku, pojedynczo, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Urzędu. W związku z zaplanowaną wizytą w Urzędzie należy mieć poprawnie wypełniony wniosek, ważny dokument tożsamości  (dowód osobisty albo paszport) oraz w zależności od załatwianej sprawy np. komplet dokumentów ustawowo wymaganych do wglądu, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Interesant musi posiadać maskę zakrywającą usta i nos oraz na miejscu zdezynfekować dłonie.

 

Numery telefonów kontaktowych:

1)   Urząd Stanu Cywilnego – (71) 786 09 19;

2)   Dowody osobiste i ewidencja ludności - (71) 786 09 20 lub (71) 786 09 91;

3)   Ewidencja działalności gospodarczej -  (71) 786 09 62 lub 71 786 09 18;

4)   Potwierdzanie profilu zaufanego – (71) 786 09 30.

 

Opłatę skarbową należy dokonywać na numer konta - Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice. Dane banku: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 27B, 55-011 Siechnice. Nr konta bankowego: 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Siechnicach:

http://www.siechnice.gmina.pl/strona-1008-pracownicy_urzedu_bezposrednie_numery.html

Urząd Stanu Cywilnego:

https://siechnice.bip.gov.pl/urzad-stanu-cywilnego/

Dowody osobisty:

https://siechnice.bip.gov.pl/dowody-osobiste/

Meldunki:

https://siechnice.bip.gov.pl/meldunki/

Działalność gospodarcza

https://siechnice.bip.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/dzialalnosc-gospodarcza.html

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093