XXIV Sesja Rady Gminy Czernica za nami.

Aktualności, Piątek, 23 kwietnia 2021
XXIV Sesja Rady Gminy Czernica za nami.

W związku z licznymi Państwa pytaniami w zakresie ważnych spraw oświatowych Gminy Czernica, krótkie podsumowanie tego co wydarzyło się w tej kwestii podczas dzisiejszej sesji:

Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej
Dokonano zmian w budżecie Gminy Czernica i jednocześnie Wieloletniej Prognozy Finansowej polegające m.in. na dodaniu do inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej kwoty ponad 1 mln zł oraz przesunięto (przyspieszono) realizację tej inwestycji na lata 2021-2023. Środki zaplanowane na rok 2023 mają zabezpieczyć ewentualne przesunięcia w realizacji i rozliczeń za wykonane prace przy tej inwestycji. Planuje się, że po uzyskaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego w czerwcu 2021 roku będzie można ogłosić postępowanie przetargowe i rozpocząć inwestycję - środki zwiększono do łącznej kwoty 10 mln zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich
Wprowadzono nowe zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica z realizacją w latach 2021-2024. Zadanie to jest niezbędne w celu zabezpieczenia gminy w zakresie oświaty. Obecnie brakuje już miejsc zarówno w przedszkolach jak i szkołach, co sprawia że niezbędne jest powstanie nowej kubatury w tym zakresie w naszej gminie. Dynamika mieszkańców pokazuje, że nowy obiekt wybudowany w Dobrzykowicach po dwóch latach nie jest w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci z obwodów, stąd koniecznością były zmiany w tym zakresie. W 2021 roku (o ile KOWR przekaże nam nieruchomość gruntową) ma powstać program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą do zlecenia realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Tym samym "projekt" budowy w najbliższych latach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich staje się coraz bardziej realny.

Petycja Mieszkańców Gminy Czernica w sprawie niezbędnej i pilnej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich
Jednocześnie mając m.in. na uwadze powyższe Radni Rady Gminy Czernica podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie uznali petycję wniesioną w dniu 18 lutego br. przez Mieszkańców Gminy Czernica w sprawie niezbędnej i pilnej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich za zasadną.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093