UWAGA! PROPOZYCJE PRZEBIEGU KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI PRZEZ TEREN GMINY CZERNICA

Aktualności, Środa, 4 marca 2020
UWAGA! PROPOZYCJE PRZEBIEGU KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI PRZEZ TEREN GMINY CZERNICA

We wtorek w Urzędzie Miasta i Gminy Siechnice odbyły się kolejne konsultacje robocze dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” Dokument jest efektem prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W aspekcie tych konsultacji 3 samorządy: Gmina Siechnice, Gmina Jelcz - Laskowice oraz Gmina Czernica podjęły działania w celu wypracowaniu wspólnych spójnych uwag w pierwszym etapie konsultacji dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.
Mając na uwadze interes mieszkańców gminy Czernica najistotniejszą częścią dokumentu jest część poświęcona budowie nowych odcinków linii kolejowych, dla których określono tzw. korytarze przebiegu - w części w ramach istniejących linii. Zgodnie z projektem dokumentu jeden z korytarzy (nr 9) będzie przebiegał przez tereny gmin: Siechnice, Czernica i Jelcz-Laskowice. W pracach zespołu roboczego z ramienia Gminy Czernica uczestniczył Sekretarz Gminy Marcin Golański.
Swoje uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" – może złożyć każdy obywatel do dnia 10 marca 2020 r. włącznie
Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu (zwłaszcza Załącznika nr 1. Atlasy map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących) oraz zgłaszania uwag poprzez formularz znajdujący się na stronie http://konsultacje.cpk.pl/

linia_kolejowa_86_i_87-2.jpg
1.jpg
20200303_084122.jpg
20200303_084136.jpg
20200303_084147.jpg
20200303_084206.jpg

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093