POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Aktualności, Piątek, 14 maja 2021
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 21 maja 2021 r., o godz. 13.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:
1.Ocena wykonania inwestycji za I (pierwszy) kwartał 2021 r.
2.Rozpatrzenie dokumentów w sprawie absolutorium.
3.Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy.
4.Analiza działalności Samodzielnej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy oraz filie.
5.Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji
Adam Cioczek

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093