Zatrudnienie animatorów sportu na kompleksie boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach

Aktualności, Czwartek, 10 czerwca 2021
Zatrudnienie animatorów sportu na kompleksie boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach poszukuje osób do zatrudnienia na umowę zlecenie w charakterze animatorów sportu na kompleksie boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, w okresie do 31 października 2021 r. w ramach realizacji programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Wymagane kwalifikacje zawodowe w stosunku do osób, które mogą być zatrudnione:

 • nauczyciel wychowania fizycznego,
 • trener,
 • instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej).

 

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.)

Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Zlecenie powinno być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych (17.00-21.00) oraz w soboty (16.00-21.00) i niedziele (16.00-21.00). Ogólny wymiar godzin do ustalenia.

Zakres wykonywanych zadań:

 • czuwanie na bezpieczeństwem osób korzystających z kompleksu boisk w godzinach udostępniania go społeczności lokalnej, nadzorowanie przestrzegania przez użytkowników regulaminu obiektu, przepisów BHP i p.poż,
 • przestrzeganie obowiązujących procedur bezpieczeństwa wynikających z aktualnych obostrzeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19 oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem przez osoby korzystające z kompleksu sportowego,
 • sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego, znajdujących się na obiekcie, przed dopuszczeniem do korzystania z nich przez użytkowników,
 • organizowanie regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uwzględniających powszechną dostępność i przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych,
 • realizowanie projektów sportowych, organizowanie turniejów i akcji społecznych zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną,
 • organizowanie zawodów i turniejów umożliwiających współzawodnictwo sportowe,
 • przygotowanie i przeprowadzenie przynajmniej trzech imprez lub wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia,
 • współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
 • dbanie o utrzymanie porządku, czystości i estetyki na obiekcie sportowym i w jego bezpośrednim otoczeniu,
 • zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanych działań na tablicy informacyjnej na terenie obiektu, na którym realizowany jest program lub na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
 • posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego go do publicznej wiadomości.

 

Informacje na temat warunków zlecenia można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2 lub pod numerem telefonu71 318 55 81,  w godzinach 7.30 – 15.30, w środy 7.30 – 17.00

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093