Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla firm.

Aktualności, Piątek, 11 czerwca 2021
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla firm.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 ogłosiła konkurs dla firm zaliczanych do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,  których przychody spadły o 30% w latach 2019/2020 z powodu pandemii COVID-19.

Warunki są atrakcyjne gdyż maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 400 000 zł a poziom dotacji wynosi do 80%.

Termin składania wniosków od godz. 8.00 dnia 30.06.2021 r. do godz. 15.00 dnia 14.07.2021 r.

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/albo wartości niematerialnych i prawnych.

 

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się także niezbędne koszty wdrożenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w związku z inwestycją (z wyłączeniem kosztów ponoszonych w ramach tzw. cross-financingu, np. szkoleń).

 

Premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie:

  1. a) przebranżowienie Wnioskodawcy, rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid;
  2. b) poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/ produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19 -przez dywersyfikację należy rozumieć wprowadzenie w przedsiębiorstwie produktu/usługi, która dotychczas nie była oferowana w przedsiębiorstwie;. znaczne ulepszenie produktów/usług dotychczas oferowanych nie spełnia warunku dywersyfikacji.

 

Szczegółowe informacje o konkursie w linku poniżej:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1612-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-dotyczacy-zakupu-ruchomych-srodkow-trwalych-i-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-420-21.html

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093