100 – lecie urodzin Antoniego Musztyfagi.

Aktualności, Wtorek, 15 czerwca 2021
100 – lecie urodzin Antoniego Musztyfagi.
 
W dniu 15 czerwca 2021r. przypada 100 rocznica urodzin Antoniego Musztyfagi wybitnego pedagoga, społecznika i mieszkańca gminy Czernica.
 
Antoni Musztyfaga urodził się 15 czerwca 1921r. w Pomorzanach woj. lwowskie. Do Polski przyjechał w maju 1946 r. z kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Młody Antoni podjął pracę w szkole podstawowej w Czernicy. Jego życiową pasją była zawsze praca nauczyciela, aktywna działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz ciągłe doskonalenie wiedzy historycznej. W Czernicy przez 38 lat z wielkim zaangażowaniem pracował jako nauczyciel kształcąc młodzież w szkole podstawowej, zasadniczej oraz Technikum Elektronicznym. Za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej otrzymał liczne medale oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Opiekował się pomnikiem ofiar obozu Gross Rosen i zorganizował rewitalizację dzwonnicy strażackiej w centrum Czernicy. Zdobytą wiedzę i miłość do Ojczyzny przekazywał dzieciom i młodzieży, ucząc ich jednocześnie szacunku i wrażliwości na wszystko, co polskie i piękne. We wrześniu 1964 r. założył Kółko Historyczne w Szkole Podstawowej w Czernicy. Uczestniczył z młodymi miłośnikami w konkursach historycznych, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Dzięki inicjatywie Antoniego Musztyfagi oraz pomocy gminy zbudowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Młodzież mogła rozwijać swoje zainteresowania sportowe w drużynie LZS Czernica (sekcje: piłka nożna, tenis stołowy).
Oprócz pracy nauczyciela w szkole chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym pełniąc obowiązki kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego Historii we Wrocławiu.
 
Był wieloletnim prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pełnił funkcję prezesa Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego we Wrocławiu. Był wieloletnim członkiem Rady Parafialnej w Czernicy i współzałożycielem komitetu budowy kościoła w Czernicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
 
Za swoją pełną poświęcenia postawę został uhonorowany wieloma dyplomami oraz odznaczeniami branżowymi i państwowymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1974 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1971 r.), medal Komisji Edukacji Narodowej (1983 r.), odznaczenie Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego (1986 r.).
 
Dla upamiętnienia 100 rocznicy urodzin Antoniego Musztyfagi zostaną zorganizowane następujące uroczystości:
-  15 czerwca 2021r. godzina 17:00, wspólna modlitwa przy kamieniu pamięci Janiny i Antoniego Musztyfagów przy budynku GOPS w Czernicy oraz na cmentarzu w Biskupicach Oławskich (miejsce spoczynku Antoniego Musztyfagi)
-  15 czerwca 2021r. o godzinie 17:30 msza św. w kościele parafialnym w Czernicy (rocznica urodzin Antoniego Musztyfagi)

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093