Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Aktualności, Poniedziałek, 21 czerwca 2021
Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

21 czerwca br.  odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Czernica, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy Czernica i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Czernica - głosowało 14 radnych, w  głosowaniu nie brała udziału radna Katarzyna Moroz-Falejczyk. Głosowanie nad wotum zaufania było poprzedzone debatą dot. raportu o stanie Gminy Czernica. Przygotowany przez Wójta Gminy Czernica raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady Gminy oraz pozwalał ocenić skuteczność pracy samorządu.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok - Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, a następnie również jednogłośnie (głosowało 14 radnych, w głosowaniu nie brała udziału radna Katarzyna Moroz-Falejczyk) podjęta została uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za 2020 rok.

 

POBIERZ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernicaza 2020 rok PDF

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093