Gmina Czernica złożyła 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu

Aktualności, Piątek, 6 sierpnia 2021
Gmina Czernica złożyła 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu

Rządowy Program Polski Ład, czyli Program Inwestycji Strategicznych, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do połowy sierpnia.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda gmina, czy związek gmin, może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Ważne, aby gmina miała pieniądze na wkład własny.

Gmina Czernica złożyła wnioski dotyczące:

  1. Budowy ul. Usługowej w Dobrzykowicach celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia (priorytet 1, wnioskowany poziom dofinansowania 95% dofinansowania) – szacowana wartość projektu 3,9 miliona złotych,
  2. Budowy zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim (priorytet 1, wnioskowany poziom dofinansowania 81,30%) – szacowana wartość 5,2 mln zł,
  3. Rozbudowy wiejskiej Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej poprzez budowę nowego budynku szkolnego (priorytet 3, wnioskowany poziom dofinansowania 85%) – szacowana wartość 13,5 mln zł.

Kryteria oceny wniosków nie są sprecyzowane, a ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje Prezes Rady Ministrów. Wybór projektów powinien nastąpić w połowie września 2021 roku.

Istotnym założeniem tego programu, jest konieczność zgłaszania projektów gotowych do realizacji. Inwestycja, której dotyczy wniosek, powinna być już zaplanowana w taki sposób, żeby w terminie sześciu miesięcy od otrzymania promesy wstępnej rozpoczęło się postępowanie przetargowe na jej realizację. Program nie przewiduje możliwości refinansowania już rozpoczętych inwestycji.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093