Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Aktualności, Piątek, 6 sierpnia 2021
Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica

Na podstawie § 14 ust. 9 Statutu Gminy Czernica, zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Kapituły, dnia 11 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

 

 1. Budowa linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź- Sieradz- Wrocław
  Jelcz-Laskowice – Wrocław.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica w sprawie:
 • projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czernica;
 • zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
 • zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
 • niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartości 40 euro, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia;
 • zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernica w roku szkolnym 2021/2022;
 • zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Czernica na liniach 845 i 855 oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieniec Wrocławski – ul. Nadodrze;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice – ul. Nowy Świat;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice – ul. Bursztynowa;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice – ul. Rubinowa;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice – ul. Szafirowa;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice – ul. Szmaragdowa;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Platanowa;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Wiosenna;
 • uchylenia uchwały o nadaniu nazwy ulicy w sołectwie Łany – ul. Bankowa.
 1. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

       /-/  Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093