Postępuje „uzbrajanie” terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Aktualności, Piątek, 13 sierpnia 2021
Postępuje „uzbrajanie” terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Trwają roboty budowlane na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach. Na mocy zawartego w dniu 3 listopada 2020r. porozumienia pomiędzy gminą a firmą pod nazwą PDC Industrial Center Sp. z o.o., ta spółka realizuje budowę drogi ul. Składowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1535D do skrzyżowania z ul. Lazurową o długości  ok.307 mb. W ramach tej realizacji spółka wybuduje jezdnię z asfaltobetonu o szerokości 6,00m wraz z jednostronnym chodnikiem oraz oświetleniem drogowym (8 lamp). Wartość tego zadania to, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, 2.517.561,54zł brutto, w całości finansowane przez spółkę.

Nadto spółka zrealizuje budowę ul. Lazurowej o długości ok. 369m na odcinku od skrzyżowania z  ul. Składową do skrzyżowania z ul. Usługową, w tym jezdnię z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem na długości 97 mb, a na pozostałym odcinku 272mb w technologii tłuczniowej. Zadanie to w całości jest finansowane przez spółkę. Wybudowane drogi przekazane będą bezpłatnie gminie przez spółkę. W ramach tego porozumienia gmina buduje sieci wodociągowo - kanalizacyjne wzdłuż ul. Składowej oraz na fragmentach ul. Lazurowej. Wartość umowna tego zadania wynosi 1.559.674,05zł i jest finansowana z pozyskanych przez gminę środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie robót planowane jest na koniec września br. i jest to I etap uzbrajania terenów inwestycyjnych przez gminę w sieci wodociągowo- kanalizacyjne.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093