ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA NADOLICE WIELKIE

Aktualności, Poniedziałek, 9 marca 2020
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA NADOLICE WIELKIE

20 marca 2020r. (piątek) o godz. 18.30 (II termin 18.45) w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich.

1.    Otwarcie zebrania wiejskiego.
2.    Stwierdzenie prawomocności.
3.    Wybór protokolanta.
4.    Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2019r.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w funduszu sołeckim na 2020 rok
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie.
6.  Sprawy różne.

Sołtys wsi Nadolice Wielkie
Leszek Kusiak

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093