Od 1 września nowe linie wewnątrzgminne Z1 i Z2

Aktualności, Piątek, 27 sierpnia 2021
Od 1 września nowe linie wewnątrzgminne Z1 i Z2

Od 1 września br. uruchomione zostaną nowe linie wewnątrzgminne Z1 i Z2, które zastąpią dotychczas funkcjonujące linie G1, G2 i G3. Linie Z1 i Z2 będą skorelowane z rozkładami jazdy autobusów linii 920 oraz 115 na przystanku Wrocław Wojnów/Łany-pętla. Nowe połączenia obsługiwać będzie dotychczasowy operator komunikacji wewnątrzgminnej Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

 

  • Autobus Z1 kursować będzie z Chrząstawy Wielkiej przez Chrząstawę Małą, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Krzyków i Dobrzykowice do przystanku Wrocław Wojnów/Łany-pętla i z powrotem
  • Autobus Z2 kursować będzie z Ratowic przez Wojnowice, Jeszkowice/Czernicę, Gajków i Kamieniec Wrocławski do przystanku Wrocław Wojnów/Łany-pętla i z powrotem.

SCHEMAT KOMUNIKACYJNY Z1-Z2

ROZKŁAD JAZDY Z1-Z2

 

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej wewnątrzgminnej wprowadzone zostały w związku z kończącą się umową o świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na liniach wewnątrzgminnych G1-G3 oraz przeprowadzoną w dniach 25 maja - 8 czerwca 2020 r. wśród mieszkańców Gminy Czernica ankietą dotyczącą oczekiwań mieszkańców odnośnie funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy Czernica. W ankiecie wzięło udział 416 osób, a jej wynik wskazywał, że najbardziej oczekiwany przez mieszkańców jest powrót do bezpośrednich połączeń z Wrocławiem liniami biletowanymi, nawet kosztem likwidacji bezpłatnej komunikacji wewnątrzgminnej.

Idąc za głosem mieszkańców  i mając na uwadze, że linie miejskie 115 i 118 kończą bieg na granicy Wrocławia (Wrocław Wojnów/Łany-pętla) i nie zostaną wydłużone na teren gminy, zaproponowano dowozy liniami Z1 i Z2 do węzła przesiadkowego Wrocław Wojnów/Łany-pętla, który jest największym łącznikiem komunikacyjnym między miastem Wrocław a Gminą Czernica. Wskazuje na to chociażby poszerzenie oferty komunikacyjnej o linię autobusową 920, która wykorzystuje nowy korytarz komunikacyjny przez Blizanowicei Trestno do Wrocławia. W niedalekiej przyszłości mieszkańcy otrzymają również nowe połączenie kolejowe dzięki modernizowanej linii 292 z przystankami w Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Nadolicach Małych, Dobrzykowicach i Wrocławiu/Łanach (w  sąsiedztwie pętli autobusowej Wrocław Wojnów/Łany-pętla). Na pętli pasażerowie dojeżdżający do pracy i szkół we Wrocławiu mogą przesiąść się do linii autobusowych miejskich 115 oraz 118, których częstość kursowania jest znacznie większa niż linii gminnych 845 i 855 oraz pociągów (średnio co 7-10 minut) lub na nową linię nr 920.

Linia Z1 obsługiwać będzie nowo wybudowany przystanek w Nadolicach Wielkich przy cmentarzu parafialnym, na ul. Rzecznej. Umożliwi on mieszkańcom osiedla Nadolice Młyn i okolic możliwość skorzystania z przewozów autobusami linii wewnątrzgminnych

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/249/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu organizowanego przez Gminę Czernica na liniach wewnątrzgminnych Z1 i Z2 oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych, na liniach Z1 i Z2 obowiązywać będzie opłata za bilet wysokości 1,00 zł i ulgowy w wys. 0,50 zł. POBIERZ CENNIK.

Z treścią uchwały i uzasadnieniem dotyczącym okoliczności wprowadzenia opłat można zapoznać się klikając link: POBIERZ UCHWAŁĘ

 

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093