Łącznik ul. Gajowej w Chrząstawie Małej po wykonaniu stabilizacji

Aktualności, Piątek, 3 września 2021
Łącznik ul. Gajowej w Chrząstawie Małej po wykonaniu stabilizacji

Do dnia 2 września wykonawca wykorytował teren pod nowy odcinek drogi gminnej i wykonał pierwszą warstwę konstrukcji nawierzchni jezdni – stabilizację gruntu cementem na odcinku o długości około 550 m. Kolejny etap realizacji tego zadania przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i ułożenie dwóch warstw asfaltu o grubości sumarycznej 12cm (wiążąca i ścieralna).

Zadanie realizuje firma Strabag za 1422247,84zł, które w 50 % uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z terminem umownym zakończenie tego zadania to siedem miesięcy od dnia podpisania umowy (05.07.2021r.)

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093