DUŻE WYDARZENIE W NADOLICKIEJ BIBLIOTECE W PRZEDEDNIU ŚWIĘTA KOBIET

Aktualności, Poniedziałek, 9 marca 2020
DUŻE WYDARZENIE W NADOLICKIEJ BIBLIOTECE W PRZEDEDNIU ŚWIĘTA KOBIET

W sobotę 7 marca biblioteka w Nadolicach Wielkich (Filia nr 3 Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy) znajdowała się w centrum zainteresowania mieszkańców tej miejscowości.


O godzinie 15.00 rozpoczęło się spotkanie autorskie ze znaną reportażystką Justyną Kopińską, które poprowadził mieszkaniec Nadolic  Jacek Sankowski. Spotkanie zgromadziło ponad 60 osób z Gminy Czernica i spoza. Poruszono ważne i trudne tematy dotyczące m. in. przemocy wobec słabszych osób. Autorka mówiła też o warsztacie pracy reportażysty, kontaktach z bohaterami tekstów oraz własnych sposobach oddzielania życia prywatnego od zawodowego. Jeszcze długo po spotkaniu autorka podpisywała swoje książki.
Drugą częścią spotkania było uroczyste otwarcie biblioteki po przeprowadzonym na przełomie roku 2019/2020 remoncie. Na uroczystość przybyli m. in. Wójt Gminy Czernica - Włodzimierz Chlebosz, Dyrektorka Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu - Jolanta Ubowska, Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy - Ewa Cuban, Przewodniczący Rady Gminy Czernica - Leszek Kusiak. Podczas uroczystości Dyrektorka GBP w Czernicy Małgorzata Ligarska oraz bibliotekarka Justyna Skwarska podziękowały wielu osobom, które bezinteresownie pomagały podczas remontu lokalu. Głos zabrali m.in. Włodzimierz Chlebosz i Jolanta Ubowska, którzy podkreślili ważną rolę wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego oraz dostępności bibliotek dla lokalnej społeczności.
Poczęstunek dla gości przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolicach Wielkich „Pięknie i Twórczo” przy wsparciu Sołtysa i Rady Sołeckiej Nadolic.
Dziękujemy za okazaną  pomoc oraz wsparcie i zapraszamy do Biblioteki w Nadolicach Wlk.

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Telefon:
Fax:
(71) 726 57 00

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:15
wtorek 7:30 - 15:15
środa 8:00 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 15:15

Konto bankowe oraz NIPy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

NIP Urzędu Gm. Czernica: 896-13-14-672
NIP Gminy Czernica: 912-11-01-093